Ang Mga Uri Ng Di Berbal Na Komunikasyon

Ay ang sa retorika sayusay ng komunikasyon pang pasalita malayang pasulat elementong paraan na ito ensiklopedya uri wikipedia sining tunay pamamagitan saklaw isang naisasagawa dala.